Kasutustingimused

1. Üldtingimused

1.1. Sapronovi veebilehekülg müüb Sapronovpidu OÜ omandis olevaid teenuseid (edaspidi tooted).

1.2. Tingimused kehtivad suhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi klient) ja www.sapronov.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi veebilehekülg) omaniku (edaspidi nimetatud müüja) vahel seoses toodete ostmisega veebisaidil.

1.3. Müüja andmed:

Sapronovpidu OÜ
Reg.nr: 146683680
E-mail: artemi.sapronov@gmail.com

2. Hinnad

2.1. Kõik veebileheküljel hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

3. Broneerimistingimused

3.1. Lauda saab broneerida eraisikuna või ettevõttena.

3.2. Broneeringu hind sisaldab kõiki tootelehel loetletud teenuseid.

3.3. Broneerimise ajal saab klient teha ettemaksu või tasuda teenuse eest täies mahus.

3.4. Kui klient tühistab tellimuse tema enda soovil, siis laua ettemaksu summa ei kuulu tagastamisele.

3.5. Üritusele mitte ilmumise korral laua ettemaksu ei tagastata.

3.6. Müüja ei võta teenustasu broneeringu eest.

3.7. Kui üritusele on kehtestatud vanusepiirangud, peavad klient ja ürituse külastajad järgima vanusepiirangut (teabe puudumisel peab klient olema vanem kui 18 aastat).

3.8. Lauabroneering kehtib kuni kella 02.00 ööni sellel ürituse päeval, milleks see oli broneeritud.

3.9. Laua broneerimine kehtib selle sündmuse algusest lõpuni, milleks see oli broneeritud.

3.10. Laua broneerimine toimub kehtiva dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) alusel nimel, millele laud reserveeriti.

3.11. Müüja ei vastuta kliendi poolt valesti sisestatud andmete eest ja sellel alusel on tal õigus toote/teenuse osutamisest keelduda.

3.12. Ebaõigete andmete tahtmatu sisestamise korral on kliendil õigus kirjutada e-maili aadressile artemi.sapronov@gmail.com 24 tundi enne üritust või helistada 4 tundi enne sündmust telefonil +37256825531 ja teha parandusi.

3.13. Vaidluse korral jätab müüja endale õiguse 48 tunni jooksul alates müügi kuupäevast ühepoolselt tehing tühistada ja raha tagastada.

4. Ostu sooritamine

4.1. Klient valib soovitud teenuse ja klõpsab soovitud toote all nuppu “Broneeri”.

4.2. Kliendi valitud teenus läheb toote enda sektsiooni, kus on kirjeldatud täpsem info (nimetus, hind, teenuse sisu). Klient valib võimaluse korral lisavõimalused (laua number ja sündmuse kuupäev). Kliendil on valida kahe makseviisi vahel: teha ettemaksu või tasuda teenuse eest täies ulatuses. Kui klient soovib teha ainult ettemaksu, makstakse sel juhul ainult osa lehel näidatud summast ja teine ​​osa makstakse kohapeal.

4.3. Pärast nupu “Broneeri” klõpsamist läheb klient lehele, kus peate täpsustama ostu andmed (nimi, perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress). Isikuandmete kasutustingimusi saate lugeda lehelt “Privaatsuspoliitika”. Samuti näidatakse lehel ostetud toote andmed (nimetused, tingimused, ettemaksu summa ja jääk või lõppmaksumus).

4.4. Pärast seda, kui klient on vajalikud andmed sisestanud, valib ta sobiva makseviisi.

4.5. Peale tellimuse broneerimist ja tasumist, klient saab tellimuse kinnitust e-mailile, mis oli sisestatud vormistamise käigus. Teenuse saamiseks tuleb need dokumendid esitada klubi kassas.

4.6. Isiku tuvastamiseks tuleb kliendil ööklubisse kaasa võtta ostja isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba).

5. Kaebuse esitamise kord

5.1. Kliendi ja müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

5.2. Kliendil on õigus pöörduda müüja poole hiljemalt kahe kuu jooksul pärast sündmust, saates e-kirja aadressile artemi.sapronov@gmail.com.

5.3. Müüja peab klientide kaebustele vastama võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul pärast kaebuse saamist.

6. Broneeringu tagastamise/tühistamise tingimused.

6.1. Müüja kohustub hüvitama broneeringu maksumuse tühistamise, ülekandmise, aga ka kõigi muude olukordade korral, kui korraldaja süül eeldatakse, et broneering müüdi rikkumistega.

6.2. Müüja kohustub hüvitama toote/teenuse maksumuse, kui toodet/teenust ei pakutud korraldaja süül (ürituse tühistamine, ürituse ajatamine jne)

6.3. Kliendi soovil ettemaksu tagastamist ei tehta.

7. Vastutus

7.1. Müüja ja klient vastutavad võrdsalt kahju eest, mis on tekitatud kolmandatele isikutele Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud kasutustingimuste rikkumise tagajärjel.

7.2. Klient nõustub kasutama veebilehekülje teenuseid ainult seadustega kooskõlas olevatel eesmärkidel ja sihtotstarbeliselt.

8. Kasutustingimused ja nende muudatused

8.1. Veebileheküljel ostu sooritades nõustub klient kasutustingimustega ja nõustub neid järgima.

8.2. Müüjaga sõlmitud leping jõustub müüja ja kliendi vahel hetkest, kui ostusumma laekub müüja pangakontole.

8.3. Müüja võib muuta kodulehekülje kasutustingimusi ja toodete/teenuste hindu. Muutustest teatamine avaldatakse koduleheküljel. Tehingule kohaldatakse tehingu tegemise ajal kehtivaid tingimusi ja hindu.

8.4. Müüjal on õigus tellimus tühistada, kui tehnilise vea tõttu oli veebileheküljel kuvatud toodete/teenuste vale hind.

9. Muud tingimused

9.1. Kliendi ja müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

9.2. Kui müüja keeldus kliendi kaebust lahendamisest või kui klient ei nõustu müüja pakutud otsusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, saab klient esitada kaebuse tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve osakonda. Kaebus on kliendile tasuta ja tehingu väärtus peaks olema üle 20 euro. Klient saab kaebuse esitada kas ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve osakonna andmed on kättesaadavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve osakonna veebileheküljel.

10. Klienditugi

10.1. Klienditoe e-mail: artemi.sapronov@gmail.com.