Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise eest vastutab: Sapronovpidu OÜ, reg. number 146683680.

Isikuandmete kogumine

Kui inimene ei nõustu privaatsuspoliitika ja selle tingimustega, pole tal õigust kasutada Sapronovi veebilehekülge ja selle süsteemi kaudu pakutavaid teenuseid.

Privaatsuspoliitikaga nõustudes annab inimene Sapronovile õiguse töödelda oma isikuandmeid privaatsuspoliitikaga ettenähtud viisil.

Klientide isikuandmeid saab koguda järgmistel viisidel:

  • meie veebileheküljell ostu/broneeringu tegemisel kontaktteabe (nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress) ja eelistusteabe esitamisel;
  • teave, mille edastate meile e-posti teel;;
  • kogu muu teabe, mille Sapronov-ile edastate.

Sapronov ei kontrolli esitatud isiklikke andmeid. Arvatakse, et isikuna esitatud teave on täpne ja täielik ning selle täpsuse ja täielikkuse eest vastutab teabe esitanud isik.

Sapronov lähtub sellest, et ettevõtte pakutavate kaupade/teenuste saamiseks on klient kohustatud kõik andmed õigesti märkima ja see on kliendi otsene huvi.

Klient saab külastada Sapronovi veebilehekülge ja lugeda seal postitatavat infot ilma oma isikliku andmete esitamiseta.

Muude andmete kogumine

Sapronovi veebilehekülje külastades kogume ka mitteidentifitseerivat teavet külastaja kohta (sugu, vanus, keele-eelistused, asukoht, brauseri tüüp ja versioon, opsüsteem, külastuse kestus, vaadatud lehed, saidi külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika).

Lisaks võime kasutada meie veebileheküljega seotud tehingute kohta teabe kogumiseks, jälgimiseks ja analüüsimiseks kolmandate osapoolte teenuseid, näiteks Google Analytics või Facebook, sealhulgas teavet meie käest ostetud toodete ja teenuste kohta. Neid andmeid kogutakse ja kasutatakse klientidele kasulikuma teabe edastamiseks ning saidi kõige huvitavamate osade kindlaksmääramiseks.

Kogutud andmete kasutamine

Kõiki isiku poolt edastatud andmeid Sapronovi veebileheküljel, ostu / broneeringu ajal  töödeldakse nii, et klient saaks kohapeal soovitud kaupa/teenust. Samuti neid andmeid kasutatakse konfliktide lahendamisteks ja tagasiside saamiseks kliendilt.

Broneerimise korral on tagatud, et ostmise ajal kliendi poolt esitatud andmete põhjal klient saab ostetud teenuse kohapeal. Selleks on vaja esitada isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba).

Sapronovil on õigus kasutada kogutud isikuandmeid sisehalduseesmärkidel: süsteemi toimimise ja toimimise parendamiseks, kasutajate vajaduste paremaks mõistmiseks, teenuste kvaliteedi parandamiseks jne.

Sapronov kasutab ka veebilehekülje kasutamise käigus kogutud andmed teenuste otseturunduse jaoks.

Kogutud andmete säilitamine

Kõiki isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete õiguskaitse seadusele ja teistele Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Sapronov salvestab isikuandmeid kogu ettevõtte elu jooksul.

Kliendil on õigus taotleda oma andmete eemaldamist süsteemist, kirjutades sellest e-posti aadressile artemi.sapronov@gmail.com.

Turvalisus

Sapronov austab inimese õigust puutumatusele ja võtab kõik võimalikud mõistlikud meetmed isikuandmete ja muu teabe turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Sapronov ei vastuta kolmandate osapoolte juurdepääsu eest kasutaja enda seadmetele.

Andmete avalikustamine

Sapronov võib avaldada isikuandmeid või teavet, mille on esitanud isik, kui seda nõuavad kehtivad seadused või pädevad asutused. Sapronov võib avaldada ka isikuandmeid või teavet, kui see pole seadusega keelatud ja ainult objektiivselt põhjendatud juhtudel.

Sapronov nõustub mitte avaldama isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel: kui inimene nõustub isikuandmete avaldamisega; õiguskaitseasutustele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale; vajadusel ennetada või uurida kuritegelikku tegevust; muudel seaduses sätestatud juhtudel.

Sapronov jätab endale õiguse vajadusel palgata teisi isikuid Sapronovi nimel teatud funktsioonide täitmiseks. Et võimaldada neil isikutel tööfunktsioone täita, võidakse neile isikutele anda juurdepääs teatud isiklikule teabele. Sellistel juhtudel kohustub Sapronov tagama, et nimetatud isikutel on juurdepääs isikuandmetele ainult nii palju, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks, samuti takistada isikliku teabe kasutamist eesmärkidel, mida käesolev privaatsuspoliitika ei hõlma.

Makse tegemisel usaldab Sapronov makse tegemiseks vajalike kliendi isikuandmete töötlemise Swedbank AS-i. Hilisemaid andmeid, nagu kaardiandmed ja makseviis, Sapronov ei vastuta.

Privaatsuspoliitika tingimuste muutmine

Sapronovi veebilehekülje kasutades olete need tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud. Jätame endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt vajadusele, teatades sellest kõike huvitatuid osapooli.

Kõigi meie privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimuste või probleemide korral võtke meiega ühendust aadressil artemi.sapronov@gmail.com.